Asioiden ajoa inhimillisellä otteella

Kivikoski & Haavisto on asianajotoimisto, jossa yhdistyvät useamman turkulaisen lakitoimiston perinteet. Asianajotoimisto Salo & Kivikoski jatkoi Asianajotoimisto Markku Salon perintöä vuosina 2010–2014.

Kivikoski & Haavisto syntyi, kun toimistoon yhdistyi vuodesta 1983 toiminut Asianajotoimisto Laurikainen & Haavisto. Asiakkaamme valitsevat meidät usein siksi, että tuomme työhömme asiaosaamisen ja neuvottelutaitojen rinnalle reiluutta ja inhimillisyyttä.

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Palvelut

Työoikeus

 • Työsopimukset
 • Työsuhteen päättyminen
 • Palkkasaatavat
 • Yhdenvertaisuus
 • Työturvallisuus
 • Virkasuhteet

Perheoikeus

 • Avioero ja omaisuuden ositus
 • Avoero ja omaisuuden jako
 • Yhteisomistussuhteen purkaminen
 • Lasten huolto, tapaamisoikeus, elatus
 • Avioehtosopimukset
 • Avoliittosopimukset
 • Lahjoitukset

Perintöoikeus

 • Perunkirjoitus
 • Perinnönjako
 • Testamentti

Rikosoikeus

 • Asianomistajan etu
 • Liikennevahingot
 • Työturvallisuus
 • Työrikokset

Kiinteistö ja asunto-osakeyhtiöasiat

 • Riidat
 • Lainhuuto ja kiinnitys
 • Rakennusriidat
 • Urakka-asiat
 • Asuntokauppariidat
 • Asunto-osakeyhtiön asiat
 • Vuokra-asiat

Vahingonkorvaus ja vakuuttaminen

 • Vakuutukset
 • Lääketieteelliset riita-asiat
 • Vahingonkorvaukset

Kaupat

 • Kauppasopimukset
 • Asuntokaupat
 • Kiinteistökaupat
 • Kauppariidat

Yrityksen asiat

 • Yhtiöoikeus
 • Liiketoiminnan järjestelyt ja kauppa
 • Sopimukset
 • Verotus
 • Työsuhteet
 • Saatavien perintä
 • Konkurssit
 • Velkajärjestelyt ja yrityssaneeraukset
 • Rikosasiat
 • Talousrikokset

Sulje

Mika Kivikoski

Asianajaja, varatuomari

P. 050 324 5028
mika.kivikoski@kivikoskihaavisto.fi

Asianajotoimisto Kivikoski & Haavisto Oy 2015 -
Asianajotoimisto Salo & Kivikoski Oy 2009-2014
Vakuutusosakeyhtiö Sampo / If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 1999-2010
Asianajotyössä 1994-99

Olen jatkanut asianajotoimintaa edesmenneen yhtiökumppanini Markku Salon perintönä. Nyttemmin Kivikoski & Haavisto Oy:ksi yhdistyneen toimistomme erityisosaamista ovat työ- ja perheoikeus.

Omaa erikoisalaani ovat esimerkiksi työturvallisuuslainsäädäntöä ja lasten huoltoriitoja koskevat asiat. Lisäksi olen perehtynyt erityisesti asuntoja ja kiinteistöjä koskeviin riitatilanteisiin sekä vakuuttamiseen, josta minulla on vuosien kokemus.

Urani varrella olen hoitanut lukuisia välimiesmenettelyjä sekä eri alojen laajoja oikeudenkäyntejä eri tuomioistuimissa. Toimin asianomistajan avustajana myös Suomen ensimmäisessä jutussa, jossa tuomittiin vastaaja henkisestä pahoinpitelystä. Olen Suomen Asianajajaliittoon kuuluvan Turun Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsen.
Sulje

Mika Haavisto

Asianajaja, varatuomari

P. 050 563 1710
mika.haavisto@kivikoskihaavisto.fi

Kivikoski & Haavisto Oy 2015–
Laurikainen & Haavisto Oy vuodesta 2000–2014

Olen toiminut asianajajana vuodesta 1993 ja yrittäjänä vuodesta 2000. Kokemukseni siviili- ja rikosoikeudellisista asioista on monipuolinen, ja yli kahden vuosikymmenen työkokemukseen on mahtunut monenlaisia prosesseja tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä. Keskeistä työkenttääni ovat erityisesti perhe- ja perintöoikeudelliset asiat sekä toisaalta rikosasiat.Toimin yhteistyössä yleishyödyllisten ja kolmannen sektorin järjestöjen kuten Turun Ensi-Koti Yhdistyksen ja Rikosuhripäivystyksen kanssa.
Sulje

Joni Riikilä

Oikeusnotaari

P. 050 557 8706
joni.riikila@kivikoskihaavisto.fi

Joni on oikeusnotaarin tutkinnon suorittanut loppuvaiheen opiskelija. Oikeustieteen maisteriksi hän valmistuu vuonna 2023.

Ennen Kivikoski & Haavistolle siirtymistä Joni työskenteli Varsinais-Suomen edunvalvontatoimistossa yleisenä edunvalvojana. Joni on perehtynyt erityisesti edunvalvonta-asioihin sekä perhe- ja jäämistöoikeuteen.

Vapaa-ajallaan Joni nauttii urheilun harrastamisesta erilaisten mailapelien ja crossfitin parissa.
© Copyright - Kivikoski & Haavisto Oy